Krediti

Bankarstvo i kreditno posredovanje

KAKO DO NAJBOLJEG KREDITA BEZ LUTANJA OD BANKE DO BANKE?

Zadnjih godina trend u bankarstvu je racionalizacija poslovanja i smanjenje broja poslovnica. Banke ulažu u alternativne kanale koji čine sve veći udio u ukupnom poslovanju, pa se tako s krajem 2000-tih bilježi i jači trend razvoja vanjskih, posrednih kanala prodaje.

To mogu biti mobilni bankari banke koji idu direktno prema klijentima, ili čak franšizni bankarski kanali, koji su popularni u nekim EU zemljama. Međutim u svijetu i kod nas, daleko najpopularniji su nezavisni kanali – bankarski posrednici koji rade za više banaka i time omogućuju da klijent na jednom mjestu dobije profesionalnu brzu uslugu uz pregled uvjeta i proizvoda većeg broja banaka.

Naša osnovna misija je kao posrednici maksimalno se truditi klijentu pružiti bolju uslugu i pronaći najbolje rješenje, jer proviziju ostvarujemo tek po realizaciji kredita i to od banke, odnosno partnera za čije proizvode posredujemo.

Zbog pozitivnih momenata od kojeg profitiraju sve tri strane: klijent, banka i posrednik, u nekim europskim zemljama se više kredita odradi posredstvom vanjskih kanala, nego direktno kroz banke.

Komplet usluga koje pružamo klijentima, a koje nas ujedno i razlikuju od konkurencije
 • besplatna pomoć u planiranju osobnih financija
 • pronalazak odgovarajućeg kredita iz široke ponude banaka
 • izračun i provjera kreditne sposobnosti u koordinaciji sa predloženom bankom
 • ispunjavanje i prikupljanje dokumentacije i niza potvrda za podnošenje zahtjeva za kredit
 • kompletiranje, provjera i odnošenje zahtjeva za kredit u banku, koordinacija s bankom, izvještavanje klijenta o statusu predmeta
 • racionalizacija i konsolidiranje svih kreditnih obveza
 • pomoć neurednim klijentima - refinanciranje i zatvaranje prethodnih kredita, ovrha, dugova i blokada
 • postprodajni procesi: informiranje o uslugama banke, pravima i obvezama prema banci
 • poslovi zastupanja / distribucije pri ugovaranju osiguranja potrebnog za kredit (police se odrađuju u kompletu uz zahtjev za kredit)
 • odabir najpovoljnijeg osiguranja
 • priprema dokumentacije i konzalting pri kupnji i adaptaciji nekretnina
POSREDOVANJE U POTROŠAČKOM I STAMBENOM POTROŠAČKOM KREDITIRANJU

Društvo Pro savjetovanje ovlašteno je od strane Ministarstva financija za potrošačko kreditiranje sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju (ZPK).
Informacije sukladno ZPK:
– Kreditni posrednik Pro savjetovanje d.o.o. nije vezan za jednu, nego više kreditnih institucija i to: Zagrebačka banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Erste&Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d. i Agram banka d.d.

Postupak posredovanja u stambenom potrošačkom kreditiranju provodi se sukladno ZSPK-u
Društva Pro savjetovanje i Pro intermedius ovlaštena su od strane Hrvatske narodne banke za stambeno potrošačko kreditiranje sukladno Zakonu o stambenom potrošačkom kreditiranju (ZSPK).

Informacije sukladno ZSPK:
– Kreditni posrednik Pro savjetovanje d.o.o. nije vezan za jednu, nego više kreditnih institucija i to: Zagrebačka banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.
– Kreditni posrednik Pro intermedius d.o.o. nije vezan za jednu, nego više kreditnih institucija i to: Erste&Steiermärkische bank d.d., OTP banka d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Agram banka d.d. i Karlovačka banka d.d.

Kreditni posrednik Pro savjetovanje d.o.o. i Pro intermedius d.o.o.:
– u smislu ZSPK ne pruža “savjetodavne usluge”
– ne naplaćuje naknadu za kreditno posredovanje u stambenom potrošačkom kreditiranju
(Naknada za uslugu kreditnog posredovanja iznosi 0,00 eura.)

Klijent je dužan od kreditnog posrednika dobiti Opće informacije o ugovoru o stambenom potrošačkom kreditu, kao i Personalizirane informacije (ESIS obrazac) potrebne za usporedbu ugovora o stambenim potrošačkim kreditima dostupnim na tržištu.

Postupak odobravanja kredita:
Kreditni posrednik informira tražitelja kredita o potrebnim uvjetima za dobivanje stambenih kredita, potrebnoj dokumentaciji za realizaciju kredita i procjenu kreditne sposobnosti te potrebnim instrumentima osiguranja.

Tražitelj kredita i ostali sudionici u kreditu, ako ih ima (sudužnik i jamac) popunjavaju zahtjev za kredit koji se zajedno s potrebnom dokumentacijom predaje u poslovnici Banke. Ako se kao sredstvo osiguranja koristi založno pravo na nekretnini potrebno je izvršiti procjenu nekretnine.

Kontrolom dostavljene dokumentacije utvrđuje se kreditna sposobnost korisnika kredita i ostalih sudionika u kreditu te Banka izrađuje ponudu, uručuje tražitelju kredita Europski standardizirani informativni obrazac, Informativnu listu ponude stambenih kredita, Opći uvjeti poslovanja Banke u kreditnom poslovanju s fizičkim osobama, Politiku mijenjanja nominalnih kamatnih stopa i naknada u poslovanju sa stanovništvom.

Ako su ispunjeni uvjeti za odobrenje stambenog kredita, Banka obavještava tražitelja kredita te se pristupa izradi Ugovora i javnobilježničkoj ovjeri.
Ako nisu ispunjeni uvjeti za odobrenje stambenog kredita, zahtjev se odbija, a Banka o razlozima odbijanja obavještava tražitelja kredita.

Nakon solemnizacije Ugovora o kreditu, upisa založnog prava (hipoteke) na nekretnini, dostave vlasničkog lista na kojem je upisana hipoteka te provjere svih ostali uvjeta za isplatu kredita (instrumenti osiguranja i sl.), Banka isplaćuje kredit na način definiran ugovorom o kreditu.

Prigovori
Potrošač za oba kreditna posrednika može podnijeti pisani prigovor osobno na adresu Kreditnog posrednika ili na e-mail kontakt@progrupa.hr te putem pošte na adresu: Zaharova 5, 10000 Zagreb ili slanjem e-maila na adresu poslovnih banaka.
Ako potrošač nije zadovoljan odgovorom kreditnog posrednika i/ili poslovne banke na njegov uloženi prigovor, može osim nadzornom tijelu, podnijeti pritužbu ili prijedlog za mirenje Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ili bilo kojem centru za mirenje u Republici Hrvatskoj odnosno pokrenuti postupak alternativnog rješavanja domaćih i prekograničnih potrošačkih sporova u skladu sa zakonom kojim se uređuje alternativno rješavanje potrošačkih sporova pri nadležnom tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova – Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, Zagreb, e-mail: mirenje@hgk, mrežna adresa: http://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-centru-za-mirenje

Zaštita potrošača
Klijent može zatražiti besplatni savjet u Savjetovalištima za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj. Popis Savjetovališta je dostupan je na internet stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta RH.

Pravilnike o organizaciji obrade osobnih podataka i Politike zaštite osobnih podataka možete vidjeti na stranici: O nama

Resursi za Opće informacije banaka sukladno ZSPK
Zagrebačka banka d.d.: www.zaba.hr/home/footer/uvjeti-poslovanja/uvjeti/gradjani
Privredna banka Zagreb d.d.: www.pbz.hr/gradjani/stambeni-krediti.html
Erste&Steiermärkische bank d.d.: www.erstebank.hr/hr/gradjanstvo/krediti/stambeni-krediti
OTP banka d.d.: www.otpbanka.hr/dokumenti/opci-uvjeti
Hrvatska poštanska banka d.d.: www.hpb.hr/hr/vazeci-uvjeti-poslovanja/336
Agram banka d.d.: www.agrambanka.hr/akcijski-stambeni-krediti-u-eur-i-hrk/
Karlovačka banka d.d.: www.kaba.hr/gradanstvo/stambeni-krediti/

Zovite odmah naše telefone: 091 6444 151, 091 6444 155, 091 6444 080, 091 6444 150 ili se prijavite preko online zahtjeva u nastavku:

Online upit za kredit

Javite nam kakav kredit želite ispunjavanjem kratkog neobvezujućeg upitnika.
Nazvat ćemo Vas najkasnije sljedeći radni dan i predložiti odgovarajući kredit iz širokog spektra hrvatskih banaka.