Online upit za kredit

Vaši podaci su potpuno sigurni!
Društva Pro savjetovanje i Pro intermedius licencirana su od strane Ministarstva financija i HNB-a za kreditno posredovanje.
Vaši podaci su zaštićeni i koriste se isključivo u svrhu neobavezne procjene kreditne sposobnosti kao što je navedeno u Uvjetima korištenja.
Uvjeti korištenja i smisao slanja kreditnog upitnika

Slanje Brzog upitnika za kredit (dalje: Upitnik) namjenjeno je boljem razumijevanju potreba za financiranjem potencijalnog klijenta koji je poslao Upitnik (dalje: Klijent).

Ovlaštena osoba u Pro savjetovanju j.d.o.o. (dalje: Posrednik) će temeljem podataka iz Upitnika preliminarno procijeniti kredinu sposobnost Klijenta, koju će mu komunicirati u povratnom telefonskom pozivu na ostavljeni kontakt telefon ili e-mail iz Upitnika.
Pri tome će izravno s Klijentom dogovoriti daljnje korake u smislu sastanka u uredima Posrednika ili posredovanja na daljinu uz komunikaciju e-poštom, telefonom ili klasičnom poštom uz obvezu poštivanja svih zakonskih propisa, a posebno Zakona o potrošačkom kreditiranju.

Klijent izričito izjavljuje da je Pro savjetovanju j.d.o.o. dobrovoljno slanjem ispunjenog Upitnika, e-pošte ili kroz telefonski razgovor stavio/la na raspolaganje svoje osobne podatke (uključujući jmbg, OIB i ostale osobne podatke) te dozvoljava da se istima koristi u cilju Klijentove identifikacije i zaštite osobnih imovinskih interesa prilikom posredovanja između odabrane institucije (banke, štedionice, osiguratelja, fondova i sl.) i Klijenta.

Podaci su dani u svrhu posredovanja u realizaciji odabranog financijskog ili drugog proizvoda što može uključivati i prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama koje su neophodne za realizaciju obveza ugovorenih između Klijenta te ostale institucije u skladu sa pozitivnim propisima uključujući i Ured za sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma.

Klijent dozvoljava da Posrednik njegove osobne podatke može koristiti u svojim evidencijama ili bazama podataka, te da mu se može obraćati dostupnim komunikacijskim kanalima (npr. telefon, e-mail, pisano i sl.) u svrhu obavijesti o njegovim obvezama prema ugovoru za koje je posredovao, ili za obavijesti o novim uslugama i proizvodima.